keratokonus

Keratokonus nedir?

Kornea gözün penceresidir. Işık görsel bir görüntü oluşturmak için mercekten geçen kornea yoluyla retinaya ve sonra beyne gider. Normal kornea yüzeyi pürüzsüz ve asferiktir, yani merkezde yuvarlaktır, dış kenarlarına doğru düzleşir. İçinden geçen ışık ışınları, beyne net bir görüntü yansıtmak için retina içine bozulmadan hareket eder. Keratokonuslu hastalarda kornea koni şeklindedir (dolayısıyla kornea (‘kerato’) ve koni şekilli (‘konus’) yunan kelimesinden türetilen keratokonustur. Keratokonuslu hastalarda kornea sadece koni şeklindedir, ancak yüzey Aynı zamanda düzensizdir ve beyinde yansıyan bir görüntü bozulmasına neden olur.

Keratokonus nedir ve ne zaman başlar?

Kornea düzensiz ve koni şeklinde olduğundan, gözlerin şekline uymaması nedeniyle gözlükler, keratokonuslu hastalarda görmeyi doğru bir şekilde düzeltmez. Keratokonuslu hastalar sert kontakt lensler ile en iyi görürler, çünkü bu lensler kornea önünde ışık ışınlarının net bir şekilde retinaya yansıtılmasına izin veren net bir yüzey sağlar. Bu nedenle hastaların büyük çoğunluğu katı kontak lenslerle tedavi edilir. Bununla birlikte, keratokonuslu hastalar için bu mercekleri tolere edemeyen bazı mükemmel yeni cerrahi seçenekler vardır, bu seçenekler keratokonus tedavileri altında tartışılmaktadır. Çoğu hasta başlangıçta keratokonus taşıdıklarını bilmemekte ve gözlük bulanıklığının artması veya reçetesindeki aşamalı değişiklikler nedeniyle göz doktorunu görmektedir. Birçok durumda bile iyi bir kırılma zayıf görüş sağlar. Keratokonus çoğunlukla hastayı yarı ışıklı lamba incelemesinde tipik bulgular görebilen bir kornea uzmanı tarafından teşhis edilir. Hastalığın erken formlarında, kesikli lamba değerlendirmesinde belirgin bir bulgu olmayabilir ve tanı yalnızca bilgisayarlı video-çekografi ile yapılır. Keratokonus genellikle ergenlik döneminde başlar ve ilerlemenin yavaşladığı ve çoğunlukla durduğu otuzların ortalarına doğru ilerlemektedir. 12 ile 35 yaşları arasında herhangi bir zamanda tutuklama ya da ilerleme kaydedebilir ve ilerleyeceği ya da ilerleyeceği önceden tahmin etme yolu vardır. Genellikle gelişmiş hastalığı olan genç hastaların sonuçta bir takım cerrahi müdahale gerektirebilecekleri noktaya ilerleme olasılığı daha yüksektir. Keratokonus başlangıçta yalnızca bir gözde görülebilir fakat en sık iki gözü etkiler, bir göz diğerinden daha şiddetli etkilenir. Hem erkekler hem de kadınlar eşit derecede etkilenir ve dünyanın çeşitli yerlerinde Yeni Zelanda ve Finlandiya’nın bazı bölgelerinde genetik faktörler yüzünden daha yüksek bir insidansa rağmen etnik köken belirgin değildir. Keratokonus hastalığın nedeni bilinmez. Birçok ilginç teori var, ancak bunların hiçbiri kanıtlanmamıştır ve hiçbiri çoklu araştırma grupları tarafından sürekli üretilmemiştir. Örneğin, bir teori, serbest radikallerin neden olduğu eksik kollajen çapraz bağlantının mevcut olduğunu önermektedir ancak böyle bir teoriyi destekleyen bilimsel tekrarlanabilir kanıt bulunmamaktadır. Diğerleri göz sürtünmesinin keratokonusun ilerlemesine neden olduğunu önermektedir. Bununla ilgili kanıtlar, bir çok olgu sunumuna dayanan bir şekilde anekdottur, ancak yine de bunu destekleyen tekrarlanabilir bilimsel kanıt bulunmamaktadır.

Gözlüklerden kurtulmak için seçenekler nelerdir?

• Lensler

Sert Kontakt lensler:Rijit (sert) gaz geçirgen (RGP) kontakt lensler, gözlük artık etkili olmadığında görme düzeyini büyük ölçüde artırabilir. Bunlar keratokonuslu hastalar için vizyonu iyileştirmenin en yaygın yöntemidir. Gözdeki doğal gözyaşlarıyla desteklenen, korneanın düzensiz yüzeyi daha iyi görüş için yeniden şekillendirilir. Özel keratokonus RGP kontak lens tasarımlarının geliştirilmesi, yıllar boyunca RGP lenslerin kullanımını arttırmıştır. Bununla birlikte, RGP kontak lensleri herkes tarafından giyilemez. Birçok kişi kabul edilemez bir rahatsızlık yaşayacaktır. Bu nedenle, özellikle göz yaşı düşük olan hastalar için kısmen başarılıdır, çünkü RGP lensini tamponlamak için yeterli yağlama sağlamak için yeterli gözyaşı arzı gereklidir.

Piggyback veya Hybrid lensler: RGP kontak lensleri tolere edilmezse, sert kontak lens yumuşak bir kontak mercek üzerine yerleştirildiğinde piggyback lensler bazen kullanılır, bu da aşınmayı daha rahat hale getirir. Bu bindirilmiş yöntem, daha garip olsa da, bazen tek başına bir RGP kontak lensinden daha iyi tolere edilebilir. Başka bir seçenek, uzun vadeli bir çözüm olarak nadiren tatminkar olan bir hibrit lens (sert merkez ve yumuşak kenar) kullanılmasıdır.

Skleral lensler: Çok ilerlemiş keratokonus olgularında iyi oturmuş skleral kontakt lensler görsel düzeltme sağlayabilir.

Diğer tedavi seçenekleri nelerdir?

• Kornea Segmentleri (Intacs, Kerrings, Ferrara Halkaları) Kornea parçaları, dış kenarlarında kornea içine sokulan, çeşitli kalınlıklarda, yarı saydam, yarı saydam plastik halkalar halinde bulunur. Şu an piyasada üç ana türü var – Intacs, Kerarings ve Ferrara Halkaları. Kornea parçalarının yerleştirilmesi korneanın merkez bölgesini düzleştirir ve miyop kırma kusurlarını düzeltir. Bu prosedürün önemli bir avantajı, hiçbir doku çıkarılamaması ve görsel akszı boyunca ablasyon veya insizyon bulunmamasıdır. Sıklıkla gözlük veya kontak lensler gerekli olmasına rağmen, keratokonusun ilerlemesini durdurmak veya yavaşlatmak için kanıtlanmıştır. Kornea parçalarının yerleştirilmesi cerrahi bir işlemdir.   Keratoknus Cerrahi Lazer Tedavisi