Operatör Doktor Hakan Yüzer​Op. Dr. Hakan YÜZER 21.09.1971 yılında Tokat ilinin Turhal ilçesinde doğdu. 1998 yılında Ankara’da bulunan GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ’ne başladı. 6 yıl süren tıp eğitiminden sonra 1994 yılında başarılı bir şekilde mezun oldu.

Hakkımda

1994 yılında TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) sınavında ilk yüze girdi ve yüksek bir puan alarak, SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE, Oftalmaloji alanında ve göz hastalıkları üzerine eğitime başladı. Burada gördüğü eğitim süresince, Uzman Şef, Şef Yardımcıları ve Eğitim Uzmanlarından teorik ve pratik eğitimler aldı.

Dr. Hakan YÜZER’İN eğitim süreci boyunca çalıştığı hocalar;

DR. Sunay DUMAN (S.B. Ankara Hastanesi Klinik Şefi)
DR. Bekir SITKI ARSLAN (S.B. Ankara Hastanesi Şef Yardımcısı)
DR. Remzi KASIM (S.B. Ankara Hastanesi Şef Yardımcısı)

Doktorluk Süreci

Dr. Hakan YÜZER’İN eğitim gördüğü hocalar dışında her biri kendi alanında uzman olan; OP. DR. Firdevs Örnek, OP. DR. Mehmet Akif Acar,  OP. DR. Ilgaz Yalvaç, OP. DR. Koray Budak, OP. DR. Nurten Ünlü, OP. DR. Ayşe Nuriözer, OP. DR. Gürsel, OP. DR. Atilla Argın gibi değerli eğitim ve araştırma uzmanlarından eğitim almış ve beraber çalışmıştır.

Eğitim gördüğü dönemlerde özellikle Okuloplastik cerrahisi üzerinde yoğunlaşmıştır. Yapmış olduğu Prospektif çalışma olan “Alt Kapak Entropionlarında Cerrahi Çalışması” o dönemde yapılan “Uluslar arası Antalya Ulusal Oftalmoloji Kongresi” kapsamında en iyi sunum dalında 2. Tebliğ olarak seçilmiştir.

Katarakt cerrahileri, göz tansiyonu için Trabekulektomi (göz tansiyonu cerrahisi), göz nakli (Korneal Transplantasyon Cerrahisi) ve Okuloplastik cerrahiler gibi uygulamaları vardır. Ayrıca Okulopastik cerrahi uygulamalarına giren; Dakriosistomi ve Probing sondalama adı verilen göz yaşı kanal tıkanıklıkları ile ilgili hem bebeklik çağı, hem de erişkinlere yönelik olarak yapılan operasyonlara da imza atmıştır.

Bu operasyonların yanı sıra; Ektropion (göz kapağının dışa dönüklüğü), Entropion (göz kapaklarının içe dönüklüğü) gibi göz kapaklarına yönelik cerrahi operasyonları başarı ile yapmıştır.

İlerleyen Doktorluk Süreci

Göz küresi Eviserasyon Enokulasyon, göz protezi ameliyat ve tedavileri de Dr. Hakan Yüzer’in yapmış olduğu başarılı operasyonlardandır. Şaşılık Strabismus Amblyopi tedavisi gibi cerrahi operasyonlar ve ilgili tedavileri de başarı ile yerine getirmektedir.

Kornea Keratokonus ve Eximer Lazer gibi konularda teorik ve pratik çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca bu konularda bazı tedavi yöntemlerini de başarı ile uygulamıştır. Bu konular ile ilgili de ulusal ve uluslar arası platformlarda yayımlanan çalışmaları bulunmaktadır.

Tüm bu çalışmaların sonucunda Sağlık Bakanlığı’nda “Göz Hastalıkları Uzmanı ve Oftalmolog” olarak profesyonel meslek yaşamına başlamıştır.

2000 yılında Sakarya depremi sonrasında kendi isteği  ile deprem sonrası Sakarya Adapazarı Devlet Hastanesine ilk tayin edilen uzman olarak görevine başlamıştır. 2004 yılında Türkiye’nin o zamanki en büyük dördüncü göz hastanesi olan “İnci Göz Hastanesini” kurmuş ve Sakarya bölgesinin ilk göz naklini (Keratoplasti), ilk olarak yapılan Vitreoretinal Cerrahi gibi operasyonları burada gerçekleştirmiştir.

2003 yılında Sakarya ve bölgelerindeki ilk İntravitreal Triamcinolon Acetat uygulamasını hayata geçirmiştir. Portekiz ülkesinde yapılan ESCRS (Europan Cataract ve Refraktif Surgeon) kongresine katılmıştır. Bu kongre dünya çapında göz alanında en iyi uzmanların bir araya geldiği bir kongredir. 2001 yılından bu yana Avrupa katarakt ve refraktif cerrahisi konseyi üyeliğini yürütmektedir.

Dr. Hakan Yüzer; Londra, Portekiz, Barcelona, Roma, İstanbul, Berlin ve Prag gibi dünyanın birçok yerinde yapılan uluslar arası kongrelerde çalışmalar ve Workshoplar yapmıştır.

2000-2010 Yılları Arasında İstanbul ve Sakarya illerinde Gerçekleştirdiği Operasyonlar;

-Faokemulsificasyon Cerrahileri
-Topikal Anestezi
-Şaşılık Cerrahileri
-Göz Tansiyonu Ameliyatları
-Kombine Fako-Tabekulektomi Ameliyatları
-Ahmed Valve Glokom İmplantları ve Diğer Göz Tansiyonu için Şant Ameliyatları
-Lazer Cerrahileri
-Excimer Lazer Operasyonları (İstanbul)>
-PRK Fotorefraktif Cerrahi ve Lasik Ameliyatları ve Miyop, Astigmat, Hipermetrop Tedavileri
-Keratokonus Ameliyatları

Dr. Hakan Yüzer’in başarı ile gerçekleştirdiği ameliyatlardandır.

Ayrıca, bölgedeki Duty Dutems Bourget Tekniği ile İlk External Dakriosistorinostomi Ameliyatını 2000 yılında başarı ile gerçekleştirmiş ve o zamana kadar İstanbul’a sevk edilen hastaları bulundukları ilde ameliyat etmiştir. Bu konuda son on yılda binlerce göz sulanması olan ve gözyaşı kanalı tıkanıklığı olan binlerce hastayı İstanbul ve Ankara illerine gitmelerine gerek kalmadan Sakarya ili Adapazarı ilçesinde üstelik slikon tüp ya da slikon tüp olmadan başarı ile gerçekleştirmiştir.

Sakarya ilinde kendisine ait olan göz hastanesinde Alt ve Üst Kapakt Estetik Blefaroplasti ameliyatlarını gerçekleştirmiştir. Yine bu bölgede göz kapak kanserlerinde Romboid Flep tekniğini kullanarak, geniş cilt ve göz kapak kanser cerrahilerini başarı ile gerçekleştirmiştir.

Pterjium cerrahisinde kendisinin geliştirdiği özel teknikler ile de birçok hastayı iyileştirmiştir. Otogreft Li Pterjium cerrahileri ve Limbal Stemm Cell Transplantasyonları başarı ile Sakarya ilinde gerçekleştirmiştir.

Daha önceleri İstanbul iline sevkedilen göz perforasyonları ve göz yaralanmalarını, genel anestezi altında ve yüze yakın göz yaralanması geçirmiş (gözleri delinmiş) hastaları başarı ile ameliyat etmiştir.

Dr. Hakan Yüzer ayrıca çok fazla olmasa da slikon alımı ve vitrektomi ameliyatları da gerçekleştirmiştir. Şalazyon arpacık hordeolum denilen kapak operasyonlarını binlerce kez başarı ile gerçekleştirmiştir.

Trikiazis denilen ve göz kapağının kirpiklerin içe dönmesi ameliyatları ve diğer okuloplastik cerrahi operasyonlarını başarı ile yerine getirdi.

Argon lazer yöntemi ile şeker hastalarının tedavilerini, Yag lazer tedavilerini, fotodinamik tedavileri, göz içi avastin, lucentis eylea, steroid gibi ilaçlardan kaynaklanan enfeksiyonları, age macular degeneration sarı nokta hastalığı, diabetik retinopatiler vitreus hemorajisi, retine ven tıkanıkları makula ödemi, neovaskularizasyon gibi problemleri tedavi edici uygulamalar gerçekleştirmiştir.

Dr. Hakan Yüzer, 2000-2010 yılları arasında on beş binden fazla göz ameliyatını başarı ile gerçekleştirmiş ve bu konuda Sakarya, İstanbul, Kocaeli, İzmit, Bolu, Düzce, Bilecik, Osmaneli, Barın, Akçakoca, Bursa, İç Anadolu ve Doğu Anadolu olmak üzere, Türkiye’nin birçok ilinden kendi ismine gelen binlerce hastayı Sakarya ve İstanbul’daki göz hastanesinde başarılı ve güvenilir bir şekilde tedavi etmiştir. Birçok dünyada gelişmiş yeni tedavileri bölgesinde ilk olarak uygulamış ve 30 binden fazla hastanın tedavisini başarı ile uygulamıştır. Ayrıca Sakarya ilinde birçok meslektaşına Cerrahi Eğitim vermiştir.

ÜYESİ OLDUĞU DERNEKLER

Türk Oftamoloji Derneği
American Katarakt ve Refraktif Cerrahi Derneği
Balkan Oftamoloji Derneği