Excimer Lazer

excimer-lazer

Excimer Lazer Nedir?

Bugün göz cerrahisi alanındaki en çarpıcı yenilik excimer lazerdir. Peki Excimer Lazer nedir? Excimer lazer korneal dokuların moleküler bağlarını soğuk bir şekilde buharlaştırarak parçalayabilen ultraviyole bir lazerdir, bu nedenle ısı oluşmaz. Lazer ünitesi bilgisayar kontrollü ve hassas bir şekilde, her nabız ile bir mikron (milimetrenin 1/1000’i) bir bölümünü kaldırabilir.

Açıkçası, her hastanın korneasının şekli ve kalınlığı farklıdır. Bilgisayarla hazırlanmış yazılım mikron hassasiyetle gerekli pals sayısını ve korneayı yeniden şekillendirerek veya reskürte dönüştürerek spesifik bir refraktif hatayı düzeltmek için modellerini hesaplamamızı sağlar.

 Lazer, en ufak göz hareketini takip edebilen ve hatasız doğruluğu koruyabilen özel bir izleme sistemi içermektedir. Lazer göz ameliyatı, refraktif hatalar düzeltmek için kullanılan çeşitli gözler ameliyatlarının (yani, gözünüzün ışığı nasıl yoğunlaştırdığı) şemsiye bir terimdir. Lazer göz ameliyatının en yaygınları LASIK, PRK, LASEK ve EpiLasik’dir.

Excimer lazer nasıl ortaya çıktı?

Excimer kelimesi “heyecanlı” ve “dimer” ‘in bir birleşimidir. Bir dimer, iki özdeş molekülün bileşimi ile oluşan bir bileşiktir. Eksimer lazer, heyecanlı olduğunda soğuk bir morötesi ışın demeti üreten Argon ve Florür gazlarını birleştirir. Eksimer lazer ilk olarak 1980’lerin başında IBM tarafından ısı ile bu hassas cihazlara zarar vermeden küçük yarı iletken cips üzerinde çok hassas hatları taramak için kullanıldı. Bu heyecanlı dimer prosesi tarafından üretilen birçok dalga boyunun birinin tıbbi uygulamalar için muazzam potansiyele sahip olduğu bulundu. Bu dalga boyunda altta yatan dokuya zarar vermeden küçük molekül moleküllerini gidermek için lazer kullanmak mümkün oldu.

Üretilen ışık ışını soğuk olduğu için excimer lazer altta yatan doku üzerinde önemli bir hasara neden olmaz. Doku, yanık veya patlamadan ziyade, ışık demetiyle bir defada birkaç moleküler katmanla çıkarılır veya “ablatılır”. Eksimer lazer öyle hassas ki bir seferde 0.25 mikrondaki dokuyu kaldırabilir. (Bir mikron = bir milimetrenin binde biri; 50 mikron insan saçının kalınlığından daha azdır; bir insan saçının genişliğine aşındırmak için 200’den fazla lazer darbesi gerekir.)

1983’te, oftalmologlar hassasiyetleri ve altta yatan dokunun hasar görmemesi nedeniyle korneayı yeniden şekillendirmek için excimer lazer kullanılabileceğini tespit ettiler. Oldukça otomatik olan modern eksimer lazeri, her hastanın lazer ışınının yoğunluğunu ve süresini hesaplaması için cerrah tarafından özel olarak programlanan bir bilgisayar tarafından kontrol edilir. Cerrah, tedaviyi tasarlamalı ve lazer ışını yönlendirmeli ve böylece korneanın eğriliğini yeniden şekillendirmeli ve böylece ışık ışınları net, berrak görüş için retina üzerine doğru olarak odaklanmalıdır. Cerrahın beceri ve tecrübesi, LASIK’in “kanadı” nın oluşturulmasında ve manipüle edilmesinde de çok önemlidir.

Excimer Lazer miyop, hipermotrop ve astigmat gibi kırma kusurlarının düzeltilmesinde dünyada en fazla uygulanan yöntemdir. Temel prensibi, korneaya lazer ile yeni bir şekil ve bu sayede kırma kusurlarının düzeltilmesidir. Bunun dışında kornea üzerinde oluşan bir takım lekelerin giderilmesinde de kullanılır (PRK).

Kimlere excimer lazer tedavisi uygulanır?

 • 18 yaşını doldurmuş olanlar,
 • Son 1 yılda göz derecesi 0.50 dereceden fazla değişmemiş olanlar,
 • En fazla -8 dereceye kadar miyopi, -5 dereceye kadar astigmat ya da +5 derece kadar hipermetropisi olanlar,
 • Kornea kalınlığı yeterli kalınlıkta ve dokusu sağlam olanlar,
 • Gözlerinde başka herhangi bir hastalık bulunmayanlar.

Kimlere excimer lazer tedavisi uygulanmaz?

 • Romatizmal hastalıkları olanlar,
 • Kalp hastaları,
 • Diyabet hastaları,
 • Hamile ya da bebek emziren kadınlar,
 • Keratokonus hastaları,
 • Göz tansiyon, üveit, ileri derecede kuru göz vb. göz hastalıkları olanlar.
 • Retina tabakasında dekolman riski olan ve retina ameliyatı geçirmiş olanlar.