et beni aldırma

Et Beni Aldırma

Doğuştan veya sonradan ortaya çıkarak vücut ve yüz estetiğini olumsuz etkileyen benler, neredeyse her bireyde farklı bölgelerde rastlanabilen oluşumlardır. Vücudun görünmez yerlerinde ortaya çıktığında genellikle görmezden gelinen bu tür oluşumlar, bazı hallerde insanları rahatsız edebilecek boyut ve şekillere sahip olabilmektedir. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte bireylerin genetik yapısına bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülen benler, yüz bölgesinde meydana geldiğinde estetik kayıplar oluşturur.

 

Kişinin vücudunda sahip olduğu ben sayısı genetik yapısına bağlı olarak değişmekle birlikte, çok fazla sayıda ben olması halinde cilt kanseri oluşma riski artmaktadır. Yassı veya kabarık şekillere sahip olan benler bireylerin rahatsız olabileceği, yüz, dekolte bölgeleri ve saç içinde oluştuğunda psikolojik olarak da rahatsız edici boyutlarda sorun teşkil edebilmektedir. Bu tür durumlarda benlerin aldırılması, bireylerin estetik ve psikolojik kaygılarının sonlanmasını sağlamaktadır.

 

Ben Türleri

 

Cildin dış tabakasında ortaya çıkarak oldukça rahatsız edici bir görünüm oluşturan benler, farklı boyutlarda ve renklerde ortaya çıkabilmektedir. Sıklıkla görülen ve hemen her kadın-erkek-çocuk bireyde görülebilen benler,

 

 • Et benleri,
 • Mavi renkli benler
 • Damar benleri,
 • Kıllı benler gibi farklı yapılarda olabilmektedir.

 

Et benleri: vücudun her bölgesinde görülebilen bu tür benler, genellikle boyun bölgesinde daha sık ortaya çıkmaktadır. Ciltten kabarık bir görünüme sahip olan et benleri, genel sağlık açısından bir tehdit oluşturmamakla birlikte yüzeyinde meydana gelen ve uzun süre iyileşmeyen yaralar oluşturması halinde risk oluşturmaktadır. Sürekli büyümeye meyilli olan et benleri oldukça kolay ve kısa süreli operasyonlarla alınabilmektedir.

 

Mavi renkli benler: Siyah ben olarak da adlandırılan (Blue Nevüs) , kadın-erkek bireylerde en sık görülen ben çeşididir. Cilt rengine yakın benlere oranla güneş ışınlarını daha fazla çeken bu tür benlerin kanserleşme olasılığı diğer ben türlerine oranla daha yüksektir. Mavi renkli benler cilt yüzeyiyle eşit görünümde olabildiği gibi, cilt yüzeyinden daha kabarık bir görünüme de sahip olabilmektedir.

 

Damar benleri: çok büyük olasılıklı doğuştan gelen bir ben çeşididir. Vücudun her bölgesinde damar bulunması sebebiyle her yerde çıkabilme olasılığı mevcuttur. Bazı hallerde korkutucu derecede büyüyebilen bu tür benler, sürekli ilerleme ve büyüme eğilimi göstermektedir. Küçük yaşta çocuklarda görülmesi halinde sürekli takip edilmeli, olağandan hızlı büyüme ve şekil değişikliklerinde mutlaka uzman bir kalp damar hekimi tarafından muayene edilmelidir. Doğumdan gelen bu tür benler genellikle 6 yaşlarında kendiliğinden kaybolmakla birlikte, büyüme sürecine girerek rahatız edici görünümler de oluşturabilmektedir. Bu tür benlerin tedavisinde genellikle lazer ve Skleroterapi yöntemleri kullanılmaktadır.

 

Kıllı benler: genellikle doğuştan gelen bir oluşum olarak görülen kıllı benler, en fazla dikkat çeken ben türlerinden biridir. Ben üzerinde oluşan kıllanma ergenlik çağı öncesinde başlayabildiği gibi, hormonlarda artışla birlikte de ortaya çıkabilmektedir. Diğer benlere nazaran daha fazla estetik kaygısı oluşturan bu tür benler büyüme eğilimine sahip olmaları sebebiyle her geçen gün sorunun büyümesine sebep olmaktadır. Lazer yöntemiyle tedavi edildiğinde kıl kökleri de yakılabildiği için aynı bölgede yeniden kıl çıkması beklenmez.

 

Doğuştan veya sonradan ortaya çıkarak vücut ve yüz estetiğini olumsuz etkileyen benler, neredeyse her bireyde farklı bölgelerde rastlanabilen oluşumlardır.

 

 

Hangi Tür Benler Risk Taşır?

 

İnsan vücudunda bir veya birden fazla ben bulunur. Her insanın farklı bölgelerinde değişik çap ve renklerde ben bulunabilirken, bazı benler cilt kanseri riski taşımaktadır. Cilt kanserine sebep olan benler diğer benlere göre farklı özelliklere sahiptir. Boyut ve renk olarak farklılık gösteren bu benlerin taşıdığı özellikler ise,

 

 • Asimetrik yapıya sahip olmaları,
 • Hızla büyümeleri ve çaplarının 0,5 cm den büyük olması,
 • Kısa sürede renk değiştirmeye başlamaları,
 • Üst yüzeyinde kabarma ve yükselme görülmesi,
 • Sınırlarının tam olarak belirlenememesi şeklindedir.

 

Bu tür benlere sahip olan bireylerin en kısa süre içerisinde bir cilt doktoruna görünmesi ve benleri ile ilgili bilgi alması gerekir. Tüm kanser çeşitlerinde olduğu gibi cilt kanserinde de erken teşhis oldukça önemlidir. Boyutları veya biçimleri ayırt edilmeksizin tüm benler farklı tekniklerle alınabilmekte, ben sebebiyle yaşanan sorunlar kalıcı olarak ortadan kaldırılabilmektedir.

 

Ben Aldırma Nasıl Olur?

 

Bazı benler genel sağlık açısından bir sorun oluşturmamakla birlikte, cilt kanserine yol açabilecek benler insan yaşamını olumsuz etkileyecek bir sürecin yaşanmasına sebep olabilmektedir. Bu sebeple benleri konusunda sorun yaşayan bireylerin mutlaka uzman bir hekim tarafından muayene edilmesi gereklidir. Yüz veya vücutta gelişerek bireyi rahatsız eden benler, yapı özelliklerine bağlı olarak cerrahi yöntemler, lazer veya radyofrekans ablasyonla alınabilmektedir. Benlerin vücuttaki dağılımı, sayısı ve büyüklüğü benin hangi yöntemle alınması gerektiğini belirler. Yapılan kontroller sonucunda uygulanacak teknik belirlenerek ben alma işlemleri oldukça kısa süreler içerisinde gerçekleştirilerek hastanın tüm kaygıları giderilmektedir.

 

Ben Aldırma Yöntemleri

 

Benler vücudun tüm bölgelerinde görülebilen oluşumlardır. Belirgin veya görülebilir yerlerde olmayan benler estetik açıdan zafiyet oluşturmamakla birlikte, zaman içerisinde gelişerek kaygı verici olabilmektedir. Yüz, el, kol, saç içi gibi bölgelerde ortaya çıkan benler ise günlük yaşamda sorunlar yaşanmasına sebep olabilmektedir. Herhangi bir yüzeye sürtme, takılma gibi durumlarda kanama gibi sorunların oluşması muhtemeldir. Gerek estetik sorunlara gerekse kişinin psikolojik yapısına zarar veren benler günümüzde farklı teknikler kullanılarak alınabilmektedir.

 

Buharlaştırma Tekniğiyle Ben Tedavisi

 

Elektro koter cihazı kullanılarak ben tedavisinin yapılabilmesini sağlayan bu yöntemde elektrik enerjisi kullanılmaktadır. Cihazın cilde temas ettiği yerlerde ısı enerjisi oluşturmak suretiyle benlerin buharlaşmasını sağlayan bu yöntem, ameliyatlarda kanı durdurmak ve dokuları kesmek gibi amaçlara yönelik olarak da kullanılmaktadır. Vücudun tüm bölgelerinde kabarık görünümlü benlerin alınmasında kullanılan oldukça etkili bir yöntemdir. Elektro koter cihazı bene dokundurulduğu anda ben yapısı tabakalar halinde buharlaşarak çapı ve boyutu küçülmeye başlar. Bu işlem ben yapısı cilt yüzeyiyle aynı seviyeye gelinceye kadar devam eder.

 

Damar beni haricindeki benlerde kullanılabilen yöntemle, cilt rengi ve kahverengi benlerde kesin sonuç elde edilebilmekte, ben ne kadar büyük olursa olsun tedavisi yapılabilmektedir. Buharlaştırma ile ben alma tedavisi sonrasında yaklaşık 1 hafta içerisinde ben üzerinde oluşan kabuk tabaka düşerek alttan sağlıklı cilt ortaya çıkar. Önceleri pembemsi bir görünüm ortaya çıkmasına rağmen yaklaşık 2-3 ay sonra benin alındığı yerdeki cilt rengi normal cilt rengine dönüşür.

 

Buharlaştırma ile ben tedavisi mutlaka uzman hekimler tarafından yapılmalıdır. Oldukça pratik ve çabuk bir yöntem olmasına rağmen bilinçsiz yapılan işlemler sonrasından ben alınan yerlerde çukurlaşmalar meydana gelebilmektedir. Buharlaştırma yöntemi çoğunlukla bölge uyuşturulmadan yapılmakta, tedavi sonrası herhangi bir ilaç veya kozmetik ürün kullanımı önerilmemektedir. Özenle yapılan buharlaştırma işlemi sonrasında ben bulunan yerde herhangi bir iz kalması söz konusu değildir. Ameliyatla ben aldırma tekniğine göre çok daha pratik olan bu yöntem sonuçları itibarı ile de beklentileri karşılayan bir yöntemdir.

 

Lazerle Ben Aldırma Nasıl Olur

Radyofrekans Tedavisi

 

Elektro koter cihazıyla yapılan buharlaştırma ile ben alma yöntemiyle benzerlik gösteren bu teknikte, elekto koter yerine radyo dalgaları kullanılmaktadır. Yaklaşık 2 dakika kadar kısa süreli bir uygulama sonrasında ben bulunan bölgede herhangi bir iz bırakmadan ben’in alınması gerçekleşir. Cerrahi yöntemlerle kıyaslandığında çok daha avantajlı olan bu yöntemde benlerin büyüklüğü ve renkleri ayırt edilmeksizin tedavi uygulanabilmektedir. Ben alımı sonrasında herhangi bir ek tedavi önerilmediği gibi, genellikle tek seansta istenilen sonuç elde edilebilmektedir.

 

Radyofrekans yöntemiyle koyu renklerdeki farklı boyutlardaki benler, kırmızı renkli damar benleri, et beni gibi türdeki benler alınabilmektedir. Tekniğin en büyük özelliği hemen her tür benin alınabilmesine olanak sağlıyor olmasıdır.

 

Lazer Tekniğiyle Ben Tedavisi

 

Cilt renginden ayırt edilebilecek derecede farklılaşmış olan benlerde uygulanabilen lazer tekniğinde ben türüne göre farklı lazer ışınları kullanılmaktadır.

 • Fraksiyonel lazer
 • Er yag lazer
 • Karbondioksit lazer

 

Lazerle ben alma tedavisinde kullanılan lazer farklılık göstermekle birlikte, lazerin ben üzerindeki etkisi her birinde aynıdır. Teknik, lazerden çıkan belirli sıcaklığa sahip ışınların koyu renkli ve alınması istenilen benler tarafından emilmesi şeklinde çalışır. Benler tarafından emilen ışınlar ben içerisinde tahribat oluşturarak ben dokusunu yok eder. Kısa süre içerisinde benin alındığı bölgede cilt tarafından yeni doku üretilerek yenilenme gerçekleşmektedir. Ben alma tedavisinde kullanılan lazerler tıbbın farklı alanlarında emniyetle kullanılan ve herhangi bir zarara ya da yan etkiye sebebiyet vermeyen cihazlardır.

 

Benin büyüklüğüne ve yaygınlığına bağlı olarak yaklaşık 1ila 5 seans süren bu tür tedavilerin süresi alınacak ben sayısına göre farklılık gösterebilmektedir. Lazerle ben alma işlemi genellikle herhangi bir uyuşturmaya gerek duyulmadan yapılmakta olup, hasta uygulama sırasında rahatsız edici derecede bir ağrı veya sızı hissetmez. Hasta tedavi sonrasında aynı gün günlük yaşamına devam edebilmektedir. Tedavi sonrası birkaç gün kızarıklık görülmekle birlikte, kısa süre içerisinde kızarıklıklar kabuğa dönüşerek kendiliğinden dökülmektedir. Bu süreçte oluşan kabuklanmalara elle müdahale edilmemesi gerekir.

 

Dondurarak Ben Alma Yöntemi

 

Krioterapi olarak adlandırılan ben alma tekniği, ben ve siğil tedavilerinde en fazla uygulanan yöntemlerden biridir. Cilt seviyesinden daha kabarık halde bulunan benlerin alınmasında kullanılan bu yöntemde benlere uygulanan kimyasal maddelerle dondurma işlemi yapılmakta, benlerin dondurularak çürütülmesi sağlanmaktadır. Uygulamada kullanılan cihazla azot ve karbonhidrat gazı kullanılmakta, -60 ila -90 derecede bir soğuk üretilerek bene temas ettirilmektedir. Temas sonrasında benin yapısı değişiklik göstererek donmakta ve bu etkiye bağlı olarak ben çürüyerek bulunduğu alandan düşmektedir.

 

Bu yöntem mutlaka konusunda uzman hekimler tarafından uygulanmalıdır. Çünkü gerekli ihtimam gösterilmediğinde ben çevresinde bulunan cildin zarar görmesi ve ciltte çukurluklar oluşması muhtemeldir. Muayenehane şartlarında ve oldukça kısa sürelerde uygulanabilen bu yöntem sırasında hastanın uyuşturulmasına gerek duyulmaz. İşlem sonrası hasta günlük yaşamına kaldığı yerden devam eder.

 

Cerrahi Tedavi ( Nevüs Eksizyonu)

 

Dakikalar içerisinde ağrısız ve acısız yapılabilen cerrahi yöntemle ben aldırma uygulaması lokal anestezi altında yapılmaktadır. Dakikalar içerisinde yapılarak benlerin yok edilmesini sağlayan cerrahi uygulama, dermal uzantıları olan ve diğer yöntemlerle ortadan kaldırılması mümkün olmayan benlerde memnuniyet verici sonuçlara sahiptir. Benleri kökleriyle birlikte temizleyerek kalıcı tedavinin sağlanmasını mümkün kılan cerrahi eksizyon sonrası ben bölgesi estetik dikişle kapatılmaktadır.

 

Ameliyatla ben çıkarma işlemi sonrası çıkarılan parçalar mutlaka patolojik testlere tabi tutulmalı, cilt kanseri ile ilgili tüm şüpheler giderilmelidir. Ameliyatla ben aldırma uygulamalarından en iyi sonucun alınabilmesi için, bu tür ameliyatlar estetik cerrahi konusunda uzman hekimler tarafından yapılmalıdır. Böylece ameliyat sonrası ben alınan bölgede iz kalma olasılığı en aza indirgenmiş olacaktır.

Ben Aldırmak Nedir

Bitkisel Tedavi Yöntemleri

 

Birçok hastalıkta olduğu gibi ben tedavisinde de bazı bitkilerden yararlanıldığı görülmekle birlikte, bu tür yöntemler çoğu zaman sorunun daha fazla büyümesine yol açabilmektedir. İçeriğinde ne olduğu bilinmeyen ve kimyasal maddelerle desteklenen bazı ürünler, içlerindeki asit sebebiyle cilde daha büyük zararlar vermektedir. Bu sebeple hekim tarafından önerilmeyen hiçbir ilaç ve bitkisel ürünün ben tedavisinde uygulanmaması gerekir. Aksi takdirde öncesine göre benlerin boyutlarında ve renklerinde değişimler olabilmekte, boyutları büyüyen ve sayıları çoğalan benlerin tedavileri daha yüksek maliyetler gerektirmektedir.

 

Ben Alındıktan Sonra Herhangi Bir İz Kalır Mı?

 

Vücudun tüm bölgelerinde ortaya çıkabilen benler, özellikle yüz, boyun, el, dekolte bölgelerinde estetik kaygıların oluşmasına sebebiyet vermektedir. Bireysel olarak veya bitkisel yöntemlerle benlerden kurtulmak mümkün olamayacağı için, benlerin mutlaka aldırılması gereklidir. Ben alındıktan sonra iz kalıp kalmayacağı, uygulamayı yapan doktorun tecrübesine ve kullanılan yönteme göre değişkenlik göstermektedir. Bu sebeple ben aldırmaya karar veren bireylerin uygulamayı yapacak hekim konusunda iyi bir araştırma yapması önerilmektedir. Ancak bazı hallerde ben aldırma sonrası görülebilen izler zamanla ortadan kaybolarak belirsiz bir hale dönüşmekte, her türlü estetik kaygılar giderilmektedir. Genelleme yapılmamakla birlikte uygulanan ben alma teknikleri sonrasında ben alınan yerlerde bireyi rahatsız edebilecek şekilde iz kalması söz konusu değildir.

Ben Aldırmak Kansere Sebep Olur Mu?

Geçmiş dönemlerde yaygın bir kanı haline gelen ben alınınca panzer oluşur düşüncesi tamamen yanlış bir düşüncedir. Tam da aksine, benleri alındıktan sonra parçaların patolojik incelemesi yapılmakta ve kanser oluşumu olup olmadığı laboratuvar ortamında bazı testlere tabi tutulmaktadır. Bu sebeple bu tür yanlış düşüncelere itibar edilerek tedavi gereksinimlerinin ertelenmemesi, vücutta rahatsızlık oluşturan benlerin bir an önce aldırılması gerekmektedir. Aksi takdirde cilt kanserine yakalanma ihtimali her zaman olasılık dâhilindedir.

 

Ben Aldırma Fiyatları

 

Ben aldırma fiyatları hastanın aldırmak istediği ben sayısına, benin boyutlarına, uygulanacak tedavi yöntemine ve uygulamanın yapılacağı kliniğin fiyat politikasına göre farklılıklar gösterebilmektedir. En uygun fiyatlarla en kaliteli çözümlerin elde edilebilmesi için titiz bir araştırma yaparak beklentilerin en üst seviyede karşılanabileceği kliniklerle görüşme yapmak gerekir. Ancak konu sağlık olduğu için tercih belirlenirken, maddi olarak değil sağlık beklentilerinin karşılanması düşüncesi ön planda bulundurulmalıdır.

 

 

MUTLAKA OKUMALISIN! Badem Göz Estetiği

 

9 Comments

 1. yüzümdeki et benimden oldukça rahatsız olduğum için hakan hocam sağolsun çk kısa ve başarılı bir şekilde operasyon ile beni bu dertten kurtardı.

 2. yüzümdeki et benimden oldukça rahatsız olduğum için hakan hocam sağolsun çok kısa ve başarılı bir şekilde operasyon ile beni bu dertten kurtardı.

 3. yüzdeki benleri aldırmak istesek operasyondan sonra iz kalma riski var mıdır?

 4. sırtımdaki ve yüzümdeki benler için hakan beyle görüştüm bu hafta aldıracağım çok samimi sıcak kanlı bir uzman gerçekten

 5. Sırtımdaki et beni kişisel hayatımı etkileyecek derecede büyümüştü. Yatarken bile rahatsızlık veriyordu. radyofrekans tedavisi ile kurtuldum çok teşekkürler.

 6. Daha önce sizi kendi operasyon’umda tanıdığım ve kız kardeşimin yanağında ki et beni kurtardığınız ve beni mahçup etmediğiniz için çok sağolun.

 7. Vücudumun bir çok yerinde oluşan ve beni kendime küsecek hale getiren benlerden Hakan Hocam sayesinde tamamen kurtuldum. Artık kendimi de aynaları da seviyorum.

 8. Sırtımda ve yüzümde benler vardı oldukça rahatsız oluyordum Hakan Hocayla görüşüp aldırdım ve iz kalacak endişem vardı ama iz namına bir şey kalmadı teşekkürler Hakan Hocam

 9. İnsanın burnunda et beni olur mu benim vardı çok basit bir operasyonla aldırdım Hakan Hocaya beni bu tertten kurtardı ayrıca iz falan kalmadı.

Comments are closed.